Služby

A.A.T. spol. s r.o. standardně poskytuje veškeré auditorské služby včetně služeb s auditem souvisejících, poradenství a konzultace v účetních otázkách, daňové poradenství, finanční a ekonomické poradenství, vedení účetnictví a další služby.

A.A.T. spol. s r.o. disponuje ve svém pracovním týmu zkušenými daňovými poradci registrovanými Komorou daňových poradců České republiky. Jsme připraveni poskytnout komplexní služby v oblasti specializovaného daňového poradenství.

A.A.T. spol. s r.o. je schopna zajistit posouzení činností z pohledu splnění definice výzkumu a vývoje, zpracování jednotlivých projektů výzkumu a vývoje, vypracování souvisejících interních předpisů a zavedení oddělené evidence výdajů (nákladů) výzkumu a vývoje.

A.A.T. spol. s r.o. provádí audity projektů, které jsou financované ze strukturálních fondů Evropské unie.

A.A.T. spol. s r.o. úzce spolupracuje s několika renomovanými advokátními kancelářemi a se subjekty poskytujícími znalecké služby. Tato spolupráce umožňuje zajišťovat pro klienty komplexní služby v oblastech realizace podnikových kombinací včetně přeměn společností, krizového řízení, restrukturalizací a mnoha dalších.

A.A.T. spol. s r.o. spolupracuje se společností AUDITA vzdělávání, s.r.o., která pro nás a naše klienty připravuje aktuální semináře, týkající se problematiky ekonomiky, daní a účetnictví.