Daňové poradenství

  • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů dle podkladů klienta;
  • konzultace v oblasti daňových předpisů;
  • prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na základě plné moci;
  • daňové poradenství v rámci provádění přeměn společností;
  • zastupování před správcem daně v rámci daňové kontroly;
  • poradenství ve věci aplikace jednotlivých daňových zákonů na podmínky klienta;
  • služby poskytované v souvislosti s možností uplatnit podle § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů výdaje (náklady) na výzkum a vývoj jako odčitatelnou položku od základu daně. Naše společnost je jménem auditora držitelem certifikátu o absolvování certifikačního vzdělávání v oblasti výzkumu a vývoje vydaného Komorou daňových poradců ČR ve spolupráci s Radou pro výzkum a vývoj. Poskytované služby zahrnují zejména posouzení činností z pohledu splnění definice výzkumu a vývoje, zpracování jednotlivých projektů výzkumu a vývoje, vypracování souvisejících interních předpisů a zavedení oddělené evidence výdajů (nákladů) výzkumu a vývoje.

Daňové poradenství poskytujeme pro všechny daně a správu daní a poplatků. Náplní těchto služeb jsou zpracování daňových přiznání, konzultace daňových problémů a jednání s finančním úřadem ve věcech daní. Pro případ jednání s úřady vystavuje klient daňovému poradci plnou moc pro zastupování v tom kterém konkrétním případě.