Finanční a ekonomické poradenství

  • ekonomické poradenství zahrnuje zejména zpracování finančních plánů a dalších podkladů pro žádosti o úvěry u peněžních ústavů
  • poradenství při zakládání společností
  • přednášky v oblasti účetnictví a daní
  • vydávání informačního zpravodaje s problematikou účetnictví a daní pro potřeby klientů

Na základě požadavků klienta jsme po dohodě schopni poskytovat i jiné služby, související s účetní a daňovou problematikou. Jako příklad uvádíme pomoc při výběru vhodného software pro vedení účetnictví, metodické vedení účetních, oceňování majetku.