Ověřování čerpání prostředků z fondů Evropské unie

Společnost A.A.T. spol. s r.o. splňuje kritéria pro audit projektů financovaných z prostředků z fondů Evropské unie.

Jednatel společnosti A.A.T. spol. s r.o. Ing. Zdeněk Bartoš získal dne 8. června 2005 osvědčení o profesním vzdělání k ověřování čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Toto ověření je vyžadováno ze strany orgánů Evropské unie u auditorů, kteří mají auditovat projekty financované ze strukturálních fondů Evropské unie.