Zpracování Due Diligence

Due diligence slouží investorům, kteří mají v úmyslu převzít jinou společnost pro ujištění, že po převzetí společnosti nebudou konfrontování s nepříjemnými finančními nebo i jinými skutečnostmi, o kterých nebyli v procesu převzetí ze strany prodávajícího dostatečně informováni.

Zpracované Due diligence může být pojato jako prověření celé bilance společnosti, nebo může být zaměřeno pouze na vybraná aktiva a závazky společnosti. Klient si může sám určit, kterých oblastí se má zpracované due diligence týkat.